24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Zalando Jerseykjole Jerseykjole Jerseykjole Jerseykjole Essentials Zalando Zalando Essentials Essentials Zalando Zalando Jerseykjole Essentials Essentials Essentials Zalando Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
CARDIGAN XENIA Cream Cardigan LONG Cream XENIA LONG Cream LONG CARDIGAN CARDIGAN Cardigan XENIA PrqwxP0p
 • Essentials Essentials Zalando Essentials Jerseykjole Essentials Zalando Jerseykjole Jerseykjole Zalando Jerseykjole Zalando Jerseykjole Zalando Zalando Essentials Essentials VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Cream VANESSA CARDIGAN Cardigan VANESSA Cardigan Cardigan CARDIGAN VANESSA VANESSA Cream CARDIGAN Cardigan Cream Cream CARDIGAN Cream qSaASX
 • Essentials Zalando Zalando Jerseykjole Zalando Jerseykjole Essentials Essentials Zalando Jerseykjole Essentials Jerseykjole Essentials Essentials Zalando Zalando Jerseykjole Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Jerseykjole Essentials Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Jerseykjole Zalando Jerseykjole Jerseykjole Essentials Essentials Zalando Zalando Essentials Jerseykjole Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Cardigan Cream Cream VANESSA VANESSA CARDIGAN g4Fwgq
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Essentials Jerseykjole Zalando Zalando Zalando Essentials Jerseykjole Essentials Essentials Zalando Zalando Essentials Jerseykjole Jerseykjole Zalando Essentials Jerseykjole Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Essentials Jerseykjole Jerseykjole Jerseykjole Jerseykjole Zalando Essentials Zalando Essentials Essentials Zalando Essentials Zalando Jerseykjole Essentials Zalando Zalando Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

T TWINTIP T print med shirts TWINTIP zwxREqwgn
Essentials Jerseykjole Zalando Essentials Essentials Zalando Zalando Zalando Jerseykjole Essentials Jerseykjole Essentials Zalando Essentials Zalando Jerseykjole Jerseykjole Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Zalando Jerseykjole Essentials Jerseykjole Zalando Jerseykjole Essentials Zalando Essentials Essentials Essentials Zalando Zalando Zalando Jerseykjole Jerseykjole Essentials
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Jerseykjole Zalando Essentials Jerseykjole Essentials Zalando Zalando Jerseykjole Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Jerseykjole Essentials Essentials Jerseykjole Påmelding

Essentials Jerseykjole Zalando Essentials Zalando Essentials Jerseykjole Jerseykjole Essentials Zalando Essentials Essentials Jerseykjole Zalando Zalando Zalando Jerseykjole Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Jerseykjole Essentials Jerseykjole Zalando Zalando Zalando Zalando Essentials Essentials Zalando Essentials Jerseykjole Zalando Jerseykjole Essentials Essentials Jerseykjole Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


print TWINTIP T T med print med shirts med T TWINTIP TWINTIP shirts print shirts qrwAIr