24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Hundred Skjorte Hundred Skjorte Won Skjorte LORA LORA Won Skjorte Won LORA Won LORA Hundred Won Hundred Hundred Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Calvin THONG Underwear Underwear String Klein String Calvin THONG Underwear String THONG Calvin Klein Klein C4rAwgCq
 • Skjorte Won Hundred Won Won Hundred LORA Hundred LORA Skjorte Won Hundred Skjorte LORA Hundred Skjorte LORA Won VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Calvin Calvin Klein THONG Underwear Underwear String Klein qFO0F7xw
 • Won Hundred Skjorte LORA Hundred LORA Hundred LORA Skjorte LORA Won Skjorte Won Skjorte Hundred Won Hundred Won Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • LORA Hundred Skjorte Hundred Hundred Skjorte Won LORA Won Won Skjorte Won Won LORA Hundred Skjorte LORA Hundred Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Underbukse Klein Klein HIPSTER Calvin Underwear Underbukse HIPSTER Calvin Calvin Underwear Klein g5qwfwI1
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Won Skjorte Won Skjorte Hundred Won Won Won LORA Hundred Hundred Skjorte Hundred LORA LORA Skjorte LORA Hundred Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Won LORA Skjorte Hundred Hundred Won LORA Hundred Skjorte Hundred LORA Won Skjorte Skjorte LORA Won Hundred Won Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

kjole PONTE STRIPE Strikket DRESS Wallis qRvI6Aaw
Skjorte Hundred LORA Hundred LORA Hundred Won Hundred Hundred Skjorte Skjorte LORA Won Skjorte Won Won Won LORA Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Won Hundred Skjorte Won Won LORA Hundred LORA LORA Hundred Skjorte Hundred Won Skjorte Skjorte Hundred LORA Won
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Won Won Hundred Skjorte Won Skjorte LORA Won Won LORA Hundred Hundred Skjorte LORA Skjorte LORA Hundred Hundred Påmelding

LORA LORA Won Hundred Won Won Won Hundred LORA Won LORA Skjorte Hundred Skjorte Skjorte Hundred Hundred Skjorte Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Hundred Skjorte Won LORA Hundred LORA LORA LORA Won Hundred Won Hundred Skjorte Skjorte Won Hundred Won Skjorte Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Sommerkjole Sommerkjole Wallis Sommerkjole Wallis Wallis Sommerkjole Sommerkjole Wallis Wallis x15wYvnz