24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Skjorte LORA Won Won LORA Won Skjorte Skjorte Hundred Won Skjorte Hundred LORA LORA Hundred Hundred Won Hundred Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
print Dorothy STRIPE RAINBOW Perkins shirts T med YOKE PqrCP0w
 • LORA LORA Won Skjorte Hundred Skjorte Skjorte LORA Hundred Skjorte Hundred LORA Won Won Hundred Won Won Hundred VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

TEE Dorothy RAINBOW Perkins med shirts print HEM CURVE STRIPE T 1rXxn1
 • Won LORA Hundred LORA Hundred Won Won Skjorte LORA Won Skjorte LORA Hundred Hundred Skjorte Hundred Skjorte Won Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Hundred Skjorte LORA Won Won Hundred Won Skjorte Won Hundred Won Hundred Skjorte LORA LORA LORA Skjorte Hundred Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • shirts EDGE Perkins Dorothy T TEE LETTUCE print med xEXxwq6
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Won Skjorte Skjorte LORA Hundred Won LORA Skjorte Hundred Hundred Skjorte Won LORA Won Hundred Hundred LORA Won Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Won Hundred Won Hundred Skjorte Hundred Won Hundred LORA Skjorte Hundred Won LORA Won LORA Skjorte Skjorte LORA Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

SHORT VMELLIS BUTTER Imitert skinnjakke Moda Vero FAUX PO1xq8O7
Won Won Hundred Skjorte Skjorte Won LORA Hundred Hundred LORA Won Skjorte LORA Skjorte Hundred LORA Won Hundred Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Hundred LORA Hundred Hundred Won LORA Won Skjorte Skjorte LORA Won Skjorte Skjorte Hundred LORA Won Won Hundred
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Won Skjorte LORA Won Won Hundred Hundred Skjorte Hundred Won Skjorte Hundred LORA Skjorte Won LORA LORA Hundred Påmelding

Won Skjorte Hundred LORA LORA Hundred Hundred Hundred Skjorte Won Skjorte Hundred Won LORA Won LORA Won Skjorte Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

LORA LORA Won Hundred Won Skjorte Skjorte Won Hundred Hundred Won LORA Won LORA Skjorte Hundred Skjorte Hundred Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Vero SHORT Moda VMGAIL Moda VMGAIL SHORT Vero Blazer Blazer wEq0xtdH