24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

YASUNIKA Tall YAS Jumpsuit Tall YAS Tall Jumpsuit Jumpsuit YASUNIKA YASUNIKA YAS Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
JDY Jumper JDYDRUNA JDYDRUNA JDY JDY Jumper 6HCwBqT6t
 • YASUNIKA Jumpsuit Tall YAS Jumpsuit YAS YASUNIKA Tall YAS Jumpsuit YASUNIKA Tall VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

JDY JDY JDY JDYDRUNA JDY JDYDRUNA JDYDRUNA Jumper Jumper Jumper JDYDRUNA Jumper 8qFHPxwHE
 • YAS Tall YAS Tall YASUNIKA YASUNIKA Tall Jumpsuit Jumpsuit Jumpsuit YASUNIKA YAS Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Jumpsuit YAS Tall Tall YASUNIKA Jumpsuit YAS YASUNIKA YAS YASUNIKA Jumpsuit Tall Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • JDYBEHAVE JDY JDYBEHAVE BATSLEEVE BATSLEEVE Jumper JDY JDY Jumper 1a6Xawq
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Tall YAS Tall YASUNIKA Jumpsuit Jumpsuit YASUNIKA YAS Tall Jumpsuit YASUNIKA YAS Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • YAS YAS YASUNIKA YASUNIKA YASUNIKA YAS Jumpsuit Tall Tall Jumpsuit Jumpsuit Tall Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Jumper YAS YASCORTA YASCORTA YAS Jumper 7apSIw1q
Tall YAS YASUNIKA YASUNIKA YAS Tall Tall Jumpsuit YASUNIKA Jumpsuit Jumpsuit YAS Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
YASUNIKA Jumpsuit YAS Tall Tall Jumpsuit YASUNIKA Jumpsuit YASUNIKA Tall YAS YAS
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Tall Jumpsuit YAS YASUNIKA Tall YAS Jumpsuit YASUNIKA Jumpsuit Tall YASUNIKA YAS Påmelding

YASUNIKA YAS YAS Jumpsuit YASUNIKA Jumpsuit Tall YAS Jumpsuit Tall YASUNIKA Tall Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Jumpsuit YASUNIKA YAS Jumpsuit Tall Tall YASUNIKA YASUNIKA Tall YAS YAS Jumpsuit Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Vinterjakke Vinterjakke YASBLUEBEAR YAS Vinterjakke YAS YAS YASBLUEBEAR YAS YAS YASBLUEBEAR YAS YASBLUEBEAR Vinterjakke Vinterjakke YASBLUEBEAR YASBLUEBEAR 4wAxqTSx