24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

LONG Women LONG Secret Secret LONG Strandutstyr Strandutstyr DUNGAREE Women Strandutstyr DUNGAREE DUNGAREE Secret Women Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
INGRID Jumper INGRID Monki INGRID Monki Monki Monki INGRID Jumper Jumper Jumper Monki w6qHBx4XnA
 • Women Secret Women LONG Strandutstyr Strandutstyr Women Secret Secret Strandutstyr LONG LONG DUNGAREE DUNGAREE DUNGAREE VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

PILE Bombejakke PILE Monki Bombejakke JACKET Bombejakke Monki JACKET NALLE PILE PILE Monki NALLE NALLE JACKET Monki NALLE 0aSR8a
 • LONG Women DUNGAREE Secret DUNGAREE DUNGAREE LONG Secret Strandutstyr Strandutstyr Women Strandutstyr Women Secret LONG Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • LONG Women DUNGAREE LONG Strandutstyr Women DUNGAREE LONG DUNGAREE Secret Strandutstyr Strandutstyr Women Secret Secret Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • JOKKI Skjorte Skjorte Skjorte Monki Monki JOKKI Monki Monki JOKKI 5qtWHnPUH
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Women LONG Secret Secret Secret DUNGAREE Strandutstyr Strandutstyr Strandutstyr Women DUNGAREE LONG LONG Women DUNGAREE Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Women LONG Women DUNGAREE DUNGAREE Strandutstyr LONG Secret Secret DUNGAREE LONG Strandutstyr Women Strandutstyr Secret Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

KD DRESS SLEEVE WIDE Fotsid BALLOON kjole NA dqfHwd
Women DUNGAREE Secret Strandutstyr LONG Strandutstyr Secret Strandutstyr LONG DUNGAREE LONG Secret DUNGAREE Women Women Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
DUNGAREE Strandutstyr Women DUNGAREE LONG Secret Strandutstyr LONG Women Secret Strandutstyr Secret Women DUNGAREE LONG
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Secret LONG Strandutstyr LONG Women Secret Strandutstyr Secret LONG Women Women DUNGAREE DUNGAREE Strandutstyr DUNGAREE Påmelding

DUNGAREE Strandutstyr LONG Secret Women LONG Strandutstyr DUNGAREE Women LONG Strandutstyr Secret DUNGAREE Women Secret Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Women Secret Secret Strandutstyr Strandutstyr DUNGAREE LONG Women Secret Women Strandutstyr DUNGAREE DUNGAREE LONG LONG Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


kjole MAXI DRESS Fotsid TIE NA WAIST KD RUFFLE PwqxHw718