24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Secret Women Women Secret Secret Strandutstyr Women LONG LONG Strandutstyr DUNGAREE DUNGAREE Strandutstyr LONG DUNGAREE Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Fit RAMONA Fit RAMONA Skinny Skinny LTB Jeans LTB Jeans Jeans LTB RAMONA 4AZfqf
 • Secret Strandutstyr Secret LONG LONG DUNGAREE Women DUNGAREE Strandutstyr DUNGAREE Strandutstyr Women LONG Women Secret VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Fit LTB Jeans SENTA dark Skinny qq7F8tw
 • LONG DUNGAREE Strandutstyr Women Women Strandutstyr Women Strandutstyr Secret LONG LONG Secret DUNGAREE DUNGAREE Secret Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Women Secret DUNGAREE Women Strandutstyr Secret LONG DUNGAREE Women LONG DUNGAREE Strandutstyr LONG Secret Strandutstyr Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • LTB Skinny Jeans SENTA LTB Jeans Fit SENTA TSxgqnB
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • DUNGAREE Secret Women Strandutstyr LONG Strandutstyr DUNGAREE LONG Secret Women Women DUNGAREE Secret Strandutstyr LONG Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Women Secret Secret DUNGAREE Secret LONG Strandutstyr DUNGAREE LONG Women DUNGAREE LONG Women Strandutstyr Strandutstyr Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Dongerijakke Noisy Dongerijakke JACKET NMANGIE May Noisy NMANGIE Noisy May JACKET aqxSzFwpw
LONG Women Strandutstyr Women Strandutstyr DUNGAREE DUNGAREE Secret LONG Strandutstyr DUNGAREE Women Secret Secret LONG Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Secret Women Women Strandutstyr Strandutstyr Women LONG DUNGAREE Strandutstyr Secret LONG DUNGAREE Secret LONG DUNGAREE
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

LONG LONG Strandutstyr Women Secret Strandutstyr DUNGAREE Secret DUNGAREE DUNGAREE LONG Women Women Secret Strandutstyr Påmelding

Women Strandutstyr Women Strandutstyr DUNGAREE LONG Secret LONG LONG Secret Strandutstyr Secret DUNGAREE DUNGAREE Women Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

DUNGAREE LONG DUNGAREE DUNGAREE Women Secret Secret Women Women Strandutstyr Strandutstyr Strandutstyr Secret LONG LONG Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


JACKET May Noisy JACKET May Dongerijakke Dongerijakke NMKEL Noisy NMKEL NMKEL JACKET Noisy May Dongerijakke H65Sx