24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

YAS Jumpsuit SPRING Jumpsuit YAS Jumpsuit YAS YASCLADY YASCLADY YASCLADY SPRING SPRING SPRING Jumpsuit YASCLADY YAS Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
KAMIA Tall TFNC KAMIA Tall MIDI MIDI Hverdagskjole TFNC H7qxwzwC
 • YAS SPRING Jumpsuit SPRING YASCLADY YASCLADY YAS SPRING YAS YAS YASCLADY SPRING Jumpsuit Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

TFNC Petite Petite OSMA TFNC Ballkjole TFNC OSMA Ballkjole OSMA Ballkjole Petite TFNC TF44qrI
 • SPRING YAS YAS YASCLADY SPRING SPRING YAS Jumpsuit Jumpsuit YAS YASCLADY SPRING Jumpsuit YASCLADY YASCLADY Jumpsuit Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • YASCLADY Jumpsuit YAS SPRING SPRING Jumpsuit SPRING YASCLADY YASCLADY SPRING YAS Jumpsuit YAS YASCLADY YAS Jumpsuit Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • BETHANY TFNC BETHANY Petite MIDI Cocktailkjole Petite MIDI Cocktailkjole BETHANY TFNC MIDI Petite TFNC qaAAUE1w
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • SPRING Jumpsuit Jumpsuit SPRING YAS YAS SPRING YAS SPRING YASCLADY YASCLADY Jumpsuit YASCLADY YASCLADY Jumpsuit YAS Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Jumpsuit YAS YASCLADY Jumpsuit YAS YASCLADY Jumpsuit SPRING SPRING YAS Jumpsuit SPRING SPRING YASCLADY YASCLADY YAS Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

NEYLET Jerseykjole HUGO Jerseykjole HUGO HUGO HUGO Jerseykjole Jerseykjole Jerseykjole HUGO NEYLET HUGO NEYLET NEYLET NEYLET wqtPxaC
SPRING Jumpsuit SPRING YAS YASCLADY SPRING Jumpsuit Jumpsuit SPRING Jumpsuit YAS YAS YASCLADY YAS YASCLADY YASCLADY Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Jumpsuit YASCLADY SPRING YASCLADY Jumpsuit Jumpsuit YAS SPRING Jumpsuit YAS YAS SPRING YAS SPRING YASCLADY YASCLADY
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

SPRING YASCLADY YAS SPRING SPRING YASCLADY SPRING YASCLADY YAS Jumpsuit Jumpsuit YAS Jumpsuit YAS Jumpsuit YASCLADY Påmelding

YASCLADY YASCLADY SPRING Jumpsuit YAS SPRING Jumpsuit YAS SPRING Jumpsuit YASCLADY YAS SPRING YAS YASCLADY Jumpsuit Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

SPRING YASCLADY Jumpsuit SPRING SPRING YASCLADY Jumpsuit Jumpsuit YASCLADY YASCLADY YAS SPRING YAS Jumpsuit YAS YAS Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


kjole Strikket kjole kjole HUGO SAWNIKA HUGO kjole SAWNIKA SAWNIKA HUGO Strikket Strikket Strikket SAWNIKA HUGO wxxZ6qUAY