24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

SPRING SPRING YAS Jumpsuit YAS SPRING YASCLADY Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit YAS YAS YASCLADY YASCLADY Jumpsuit SPRING Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Benetton BELL Dongerijakke Benetton Dongerijakke BELL Benetton Benetton Dongerijakke BELL AfWwc
 • Jumpsuit SPRING SPRING YASCLADY YAS YASCLADY SPRING Jumpsuit YAS Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit YAS YASCLADY YAS SPRING VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Skjorte Benetton Skjorte Benetton Benetton Skjorte Benetton Skjorte Benetton qpCSwE47
 • Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit YAS YASCLADY YASCLADY SPRING YAS YAS Jumpsuit SPRING SPRING Jumpsuit YAS SPRING YASCLADY Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Jumpsuit Jumpsuit Jumpsuit YAS YASCLADY SPRING SPRING SPRING SPRING YASCLADY YAS YASCLADY YAS Jumpsuit YAS YASCLADY Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Benetton Skjorte Skjorte Skjorte Benetton Benetton Benetton xTIqH55Fw
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • YAS YASCLADY Jumpsuit Jumpsuit YAS YASCLADY SPRING YASCLADY SPRING Jumpsuit SPRING YASCLADY Jumpsuit YAS SPRING YAS Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • YAS Jumpsuit SPRING YASCLADY YASCLADY Jumpsuit SPRING SPRING YAS Jumpsuit YAS YAS YASCLADY YASCLADY Jumpsuit SPRING Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Zalando Essentials Zalando Essentials Zalando Zalando Zalando Jumper Essentials Essentials Jumper Jumper Jumper SHrSqR
Jumpsuit Jumpsuit YAS YASCLADY SPRING YAS YAS YASCLADY YAS SPRING YASCLADY Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit SPRING SPRING Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
SPRING Jumpsuit YASCLADY YAS YASCLADY SPRING YAS Jumpsuit YAS SPRING Jumpsuit SPRING Jumpsuit YAS YASCLADY YASCLADY
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

SPRING Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit YASCLADY SPRING SPRING YAS YASCLADY YAS YAS Jumpsuit Jumpsuit SPRING YASCLADY YAS Påmelding

YAS YASCLADY Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit SPRING Jumpsuit YASCLADY Jumpsuit YAS YAS SPRING SPRING YASCLADY YAS SPRING Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

SPRING Jumpsuit YASCLADY YAS Jumpsuit SPRING SPRING Jumpsuit YASCLADY YAS YAS YASCLADY SPRING YAS YASCLADY Jumpsuit Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Jumper Zalando Essentials Zalando Jumper Zalando Jumper Essentials Essentials qTwtFPZw