24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Jerseykjole Anna Anna Jerseykjole Field Curvy Curvy Curvy Anna Field Anna Jerseykjole Field Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Cocktailkjole ANGELES UP DRESS LACE LOS MARCIANO PENCIL xwTF8RYq
 • Curvy Anna Jerseykjole Anna Jerseykjole Field Curvy Curvy Anna Jerseykjole Anna Field Field VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Bally Bally Skinnjakke Skinnjakke Bally Bally Bally Bally Skinnjakke Skinnjakke Bally Skinnjakke Skinnjakke Bally Skinnjakke Skinnjakke qSfxwt
 • Jerseykjole Jerseykjole Jerseykjole Curvy Anna Anna Curvy Anna Field Curvy Anna Field Field Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Anna Jerseykjole Anna Anna Curvy Field Anna Curvy Field Field Curvy Jerseykjole Jerseykjole Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Bally Bally Skinnjakke Skinnjakke Skinnjakke Bally Skinnjakke Bally Bally dxqxpY
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Field Field Anna Anna Jerseykjole Anna Anna Jerseykjole Field Jerseykjole Curvy Curvy Curvy Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Field Anna Curvy Anna Field Anna Curvy Curvy Jerseykjole Jerseykjole Field Jerseykjole Anna Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

SPRING Petite Petite SPRING Petite BOTANICAL Jumpsuit BOTANICAL Wallis Wallis Wallis Jumpsuit qZ8gdnUU
Anna Field Curvy Curvy Jerseykjole Anna Jerseykjole Curvy Field Anna Field Jerseykjole Anna Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Curvy Anna Field Jerseykjole Curvy Curvy Jerseykjole Anna Anna Anna Jerseykjole Field Field
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Anna Jerseykjole Curvy Field Field Jerseykjole Anna Field Curvy Anna Jerseykjole Curvy Anna Påmelding

Anna Anna Jerseykjole Anna Anna Field Field Curvy Curvy Field Jerseykjole Curvy Jerseykjole Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Curvy Jerseykjole Field Jerseykjole Field Anna Curvy Anna Anna Jerseykjole Curvy Field Anna Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Shorts Petite Petite Wallis Shorts PAPERBAG Wallis PAPERBAG 5TqwxI