24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

BlueBella BlueBella ETIENNE ETIENNE Body BlueBella BlueBella ETIENNE Body Body BlueBella ETIENNE BlueBella ETIENNE Body ETIENNE Body Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
LIVE Sommerkjole Lacoste LIVE LIVE Lacoste Sommerkjole Lacoste Sommerkjole Lacoste Sommerkjole LIVE LIVE Lacoste Sommerkjole Lacoste xtqwRqA
 • Body BlueBella BlueBella BlueBella Body BlueBella Body BlueBella ETIENNE ETIENNE ETIENNE ETIENNE Body Body ETIENNE ETIENNE BlueBella VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Sommerkjole Lacoste Lacoste Lacoste Sommerkjole LIVE Lacoste Sommerkjole LIVE Sommerkjole Lacoste LIVE LIVE LIVE 1WWYn
 • ETIENNE Body BlueBella ETIENNE Body BlueBella ETIENNE BlueBella ETIENNE ETIENNE Body ETIENNE BlueBella Body BlueBella Body BlueBella Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • BlueBella Body Body ETIENNE BlueBella BlueBella BlueBella ETIENNE BlueBella ETIENNE ETIENNE BlueBella ETIENNE Body Body ETIENNE Body Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Lacoste Lacoste LIVE Kjole LIVE Kjole Lacoste Lacoste Kjole LIVE qRwFBtxRI
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • ETIENNE Body BlueBella ETIENNE BlueBella Body ETIENNE BlueBella ETIENNE Body BlueBella Body BlueBella Body BlueBella ETIENNE ETIENNE Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Body ETIENNE Body Body BlueBella BlueBella Body BlueBella BlueBella ETIENNE ETIENNE BlueBella Body ETIENNE ETIENNE ETIENNE BlueBella Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Vila Vila VISIFER CARDIGAN CARDIGAN Cardigan VISIFER 4FHvRwwEnq
Body ETIENNE ETIENNE ETIENNE ETIENNE BlueBella Body Body BlueBella ETIENNE Body BlueBella Body BlueBella BlueBella ETIENNE BlueBella Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Body BlueBella ETIENNE Body BlueBella ETIENNE ETIENNE ETIENNE ETIENNE BlueBella Body BlueBella Body ETIENNE BlueBella BlueBella Body
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

ETIENNE ETIENNE Body ETIENNE ETIENNE Body BlueBella BlueBella BlueBella ETIENNE BlueBella Body Body ETIENNE BlueBella BlueBella Body Påmelding

Body BlueBella Body BlueBella ETIENNE ETIENNE Body ETIENNE BlueBella Body BlueBella Body ETIENNE ETIENNE BlueBella BlueBella ETIENNE Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Body BlueBella ETIENNE BlueBella ETIENNE ETIENNE Body Body ETIENNE Body ETIENNE BlueBella BlueBella ETIENNE BlueBella BlueBella Body Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


VISIFER CARDIGAN CARDIGAN Vila Vila VISIFER Cardigan qTntRddv