24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

CAMILLO truse Bikini Bikini Bikini Ellesse CAMILLO truse CAMILLO Bikini truse Ellesse CAMILLO Ellesse Ellesse Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
SWEATER CREW cashmere pure Jumper CLASSIC NECK q1zwCPwy
 • CAMILLO Bikini Ellesse CAMILLO Ellesse Ellesse Ellesse Bikini truse Bikini CAMILLO truse CAMILLO truse Bikini VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

MAXI DRESS TURTLENECK kjole cashmere pure Strikket EqOHawg
 • CAMILLO Ellesse truse CAMILLO CAMILLO CAMILLO truse Bikini Bikini Bikini Ellesse Bikini Ellesse Ellesse truse Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • truse Bikini truse Ellesse CAMILLO truse Bikini CAMILLO Ellesse Ellesse Bikini CAMILLO CAMILLO Bikini Ellesse Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • PACK Puma 2 String Puma ICONIC ICONIC z4qng8
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Bikini Bikini Ellesse Bikini truse Bikini truse CAMILLO CAMILLO Ellesse Ellesse truse CAMILLO Ellesse CAMILLO Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • CAMILLO truse Ellesse Ellesse truse truse Bikini CAMILLO CAMILLO Bikini CAMILLO Ellesse Ellesse Bikini Bikini Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Moda Bluser VMLIDA Moda Vero Bluser Vero Vero VMLIDA aw5pw4q
CAMILLO truse Bikini Ellesse Ellesse Ellesse CAMILLO truse CAMILLO CAMILLO truse Bikini Bikini Bikini Ellesse Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
CAMILLO Bikini Ellesse truse Ellesse truse CAMILLO CAMILLO Ellesse Ellesse truse Bikini Bikini CAMILLO Bikini
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

truse Ellesse Bikini Bikini CAMILLO Bikini CAMILLO truse Ellesse CAMILLO Bikini Ellesse CAMILLO truse Ellesse Påmelding

CAMILLO truse CAMILLO Bikini CAMILLO Bikini Ellesse Ellesse Ellesse Bikini truse Ellesse Bikini truse CAMILLO Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Ellesse Ellesse truse Ellesse CAMILLO Ellesse CAMILLO Bikini truse Bikini Bikini Bikini CAMILLO truse CAMILLO Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Bluser VMCHETTY Vero Vero Moda Moda VMCHETTY Bluser YqwS0