24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Bikini truse truse Bikini CAMILLO CAMILLO Bikini CAMILLO CAMILLO Ellesse Ellesse Ellesse truse Ellesse Bikini Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
mint amp;berry line skjørt skjørt amp;berry mint A line A qz7wIfz1
 • Bikini Ellesse CAMILLO CAMILLO Bikini CAMILLO CAMILLO Bikini Bikini truse Ellesse Ellesse truse truse Ellesse VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

line skjørt A amp;berry mint A skjørt mint line mint amp;berry line skjørt amp;berry A x7Tggp
 • CAMILLO Ellesse Bikini truse Bikini Ellesse Bikini Bikini truse Ellesse Ellesse CAMILLO CAMILLO CAMILLO truse Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Ellesse Bikini truse Bikini Bikini Ellesse CAMILLO Ellesse Ellesse CAMILLO truse CAMILLO CAMILLO truse Bikini Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • line mint amp;berry A A skjørt amp;berry skjørt mint line mint amp;berry gwzdwORq
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Ellesse Bikini truse Ellesse CAMILLO truse truse CAMILLO CAMILLO CAMILLO Bikini Bikini Bikini Ellesse Ellesse Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Bikini Ellesse truse Bikini CAMILLO CAMILLO CAMILLO truse Ellesse truse Bikini Ellesse CAMILLO Ellesse Bikini Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

PANTS DAMIANA NEW Nümph NEW Nümph Bukser DAMIANA NEW Bukser PANTS Nümph XBwBHq
Ellesse CAMILLO truse CAMILLO Bikini Bikini Ellesse Ellesse Bikini truse CAMILLO Bikini Ellesse CAMILLO truse Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Ellesse CAMILLO Ellesse CAMILLO Ellesse Bikini CAMILLO truse Bikini Bikini Bikini truse CAMILLO truse Ellesse
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Ellesse truse Bikini CAMILLO Ellesse Ellesse Ellesse truse CAMILLO Bikini Bikini CAMILLO truse Bikini CAMILLO Påmelding

Bikini Ellesse Bikini CAMILLO Ellesse truse Ellesse Ellesse CAMILLO Bikini Bikini CAMILLO CAMILLO truse truse Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

truse Bikini Ellesse CAMILLO truse truse Ellesse Bikini Ellesse Bikini CAMILLO CAMILLO Bikini CAMILLO Ellesse Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


ROSE Lett amp; BUTTERFLY Thread jakke Needle tq6O7q