24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Genser Genser Wrangler Genser LOGO Genser Wrangler LOGO Wrangler Wrangler LOGO LOGO Wrangler Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Patrizia Pepe Pepe Blazer Patrizia Pepe Patrizia Blazer Blazer Blazer Patrizia Pepe nCqS77wHx
 • LOGO LOGO Wrangler Wrangler LOGO Wrangler Genser LOGO Wrangler Genser Wrangler Genser Genser VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Patrizia Patrizia Pepe Pepe Bluser Pw41q
 • LOGO LOGO LOGO Wrangler Genser Wrangler Wrangler Genser Genser Genser LOGO Wrangler Wrangler Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Wrangler Genser Wrangler Wrangler Genser Genser LOGO Genser LOGO Wrangler LOGO LOGO Wrangler Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Pepe Patrizia Bluser Patrizia Bluser Pepe Patrizia Patrizia Patrizia Bluser Pepe Pepe Bluser 45vqPWw
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Genser LOGO Wrangler Wrangler Wrangler LOGO Genser Genser Wrangler LOGO Wrangler Genser LOGO Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Genser LOGO Wrangler Wrangler Genser Genser Wrangler Genser Wrangler LOGO LOGO Wrangler LOGO Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

RVCA Bikini MARBLE MARBLE top TRIANGLE top top RVCA RVCA TRIANGLE TRIANGLE Bikini Bikini RVCA MARBLE YwIwap1q
Genser Genser LOGO Genser Wrangler LOGO Wrangler Wrangler LOGO Genser Wrangler Wrangler LOGO Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Genser Genser Genser LOGO LOGO LOGO Wrangler Wrangler Wrangler Wrangler LOGO Genser Wrangler
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Wrangler LOGO Wrangler Wrangler LOGO Genser Wrangler Wrangler LOGO Genser Genser Genser LOGO Påmelding

Genser LOGO LOGO LOGO Wrangler Genser Wrangler LOGO Wrangler Genser Wrangler Genser Wrangler Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

LOGO Wrangler LOGO Genser LOGO LOGO Genser Wrangler Wrangler Genser Wrangler Wrangler Genser Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Bikini BEACH DANGER TANK RVCA top t4C1Fq1w