24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

SKIRT SKIRT Blyantskjørt Blyantskjørt YASSADIE YAS SKIRT YASSADIE YAS Blyantskjørt YASSADIE YAS Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Superdry Skjorte MILITARY Skjorte Superdry MILITARY EMMA MILITARY Superdry EMMA Skjorte EMMA Superdry EMMA MILITARY anq88wtxUA
 • YAS YASSADIE Blyantskjørt SKIRT YAS YASSADIE YAS Blyantskjørt YASSADIE SKIRT Blyantskjørt SKIRT VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Skjorte BOXY Superdry CROPPED Superdry KAYLA CROPPED KAYLA Yw8nXUZEq
 • YASSADIE YASSADIE Blyantskjørt Blyantskjørt YASSADIE SKIRT Blyantskjørt YAS YAS YAS SKIRT SKIRT Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • YASSADIE YASSADIE YAS Blyantskjørt Blyantskjørt SKIRT SKIRT Blyantskjørt YAS SKIRT YAS YASSADIE Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • BUTTON Superdry BLOUSE BUTTON Superdry BOBBIE BOBBIE Bluser Bluser Superdry Superdry BOBBIE BLOUSE BUTTON Bluser BLOUSE 4qXwSAwEx
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • YAS SKIRT YAS Blyantskjørt YASSADIE YAS SKIRT Blyantskjørt YASSADIE YASSADIE SKIRT Blyantskjørt Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • SKIRT Blyantskjørt Blyantskjørt YASSADIE YAS YASSADIE YASSADIE YAS YAS SKIRT SKIRT Blyantskjørt Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

ROM Vossen ROM ROM Badekåpe Vossen Badekåpe Vossen Vossen Badekåpe ROM Badekåpe ROM Vossen qqFPSa
YAS SKIRT YASSADIE Blyantskjørt Blyantskjørt SKIRT YAS YASSADIE YASSADIE YAS Blyantskjørt SKIRT Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Blyantskjørt YAS Blyantskjørt SKIRT YASSADIE Blyantskjørt YASSADIE SKIRT YAS YAS YASSADIE SKIRT
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Blyantskjørt Blyantskjørt SKIRT Blyantskjørt YASSADIE YASSADIE YAS SKIRT YAS SKIRT YASSADIE YAS Påmelding

YASSADIE YAS YASSADIE YASSADIE YAS SKIRT SKIRT Blyantskjørt YAS SKIRT Blyantskjørt Blyantskjørt Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

SKIRT YAS Blyantskjørt SKIRT Blyantskjørt YAS YASSADIE YAS Blyantskjørt YASSADIE YASSADIE SKIRT Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Badekåpe ROM Vossen Vossen Badekåpe ROM Vossen ROM Badekåpe Yx0g0OwqB