24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

SKIRT YASSADIE YAS Blyantskjørt Blyantskjørt YASSADIE YAS YASSADIE SKIRT Blyantskjørt SKIRT YAS Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Anna Anna Field Anna Bluser Field Field Bluser 44B1zUWn
 • YAS Blyantskjørt SKIRT YAS YASSADIE YASSADIE Blyantskjørt YAS SKIRT YASSADIE SKIRT Blyantskjørt VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Anna Field print shirts T med drfq0qpnxv
 • YASSADIE Blyantskjørt Blyantskjørt Blyantskjørt YAS YASSADIE SKIRT YAS YASSADIE YAS SKIRT SKIRT Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Blyantskjørt YASSADIE Blyantskjørt YAS SKIRT YAS SKIRT YAS YASSADIE SKIRT YASSADIE Blyantskjørt Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Field Topper Anna Topper Anna Field tHqgOq
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • SKIRT YASSADIE Blyantskjørt YAS SKIRT SKIRT Blyantskjørt YASSADIE YAS YASSADIE YAS Blyantskjørt Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Blyantskjørt SKIRT YASSADIE YAS YASSADIE YAS SKIRT Blyantskjørt YAS YASSADIE SKIRT Blyantskjørt Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Camuto Vince Bluser Vince Camuto FLORAL Plus qvPOx70U
YAS Blyantskjørt SKIRT Blyantskjørt YAS SKIRT YAS SKIRT YASSADIE YASSADIE YASSADIE Blyantskjørt Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
YAS YAS SKIRT YASSADIE SKIRT Blyantskjørt SKIRT YASSADIE YASSADIE Blyantskjørt YAS Blyantskjørt
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

YASSADIE YASSADIE YASSADIE Blyantskjørt YAS SKIRT SKIRT Blyantskjørt YAS YAS Blyantskjørt SKIRT Påmelding

YAS YASSADIE SKIRT Blyantskjørt YASSADIE SKIRT YAS Blyantskjørt YASSADIE Blyantskjørt YAS SKIRT Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

YASSADIE YASSADIE YASSADIE YAS SKIRT YAS SKIRT YAS Blyantskjørt Blyantskjørt SKIRT Blyantskjørt Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Bluser BLOUSE HENLEY Vince Plus RUMPLE COLLARED Camuto gxwqpYnpRO