MAIA Kort Kort kåpe kåpe Kort MAIA Bogner kåpe Bogner MAIA kåpe Bogner Kort MAIA Bogner
Overmateriale: 96% bomull, 4% elastan Fôr: Ufôret Vedlikeholdsråd: Kjemisk rens
MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU

MAIA Bogner MAIA MAIA kåpe Kort MAIA Kort kåpe Kort kåpe kåpe Bogner Bogner Bogner Kort PgqUnEU

Daglig leder Bjørn Rønning hevder rådmannens løsning med senking av taket er totalt uakseptabel.
Bogner kåpe MAIA Kort MAIA Kort Kort Bogner kåpe Kort MAIA kåpe kåpe Bogner MAIA Bogner

kåpe Bogner MAIA kåpe Kort Bogner kåpe Kort Kort kåpe MAIA Bogner Kort Bogner MAIA MAIA Bjørn Rønning skisserer nå alternative forslag til vedtak i Hov Gård-saken for politikerne. 

Nyheter

I et hastebrev som ble levert Orkdal kommune i går, for at det skal kunne legges fram for politikerne i dag, påpeker Bjørn Rønning at konsekvensen av å senke taket og en uendret takvinkel vil føre til at tredje etasje på Hov Gård blir som en loftsetasje, med bortfall av tre leiligheter.

- Det vil være helt ødeleggende for prosjektet, skriver han i brevet.

Det vil som følge gi tapt inntekt på 7,75 millioner kroner, og risiko for erstatningskrav fra kjøperne av leilighetene.

«Rønnings innstilling»

Bjørn Rønning skisserer i stedet et primær- og et sekundærvedtak for politikerne. Det inneholder i korte trekk følgende:

Primærvedtak: Videreføring/utførelse av eksisterende bygg. Bygning over terrengnivå som godkjent med 30-40 centimeter avvik. Bygningsmessig vil ikke dette få konsekvenser. Økonomisk vil dette alternativet gi en merkostnad på om lag 450 000 kroner og seks ukers forsinkelse. For kjøperne vil heller ikke dette alternativet få konsekvenser.

Sekundærvedtak: Mønehøyde senkes med 75 centimeter til 11,3 meter, i tråd med den gamle låvebygningen. Takvinkel endres til 32,4 grader, og vil ifølge Rønnings skisse ikke bryte med proporsjonene i gårdsanlegget. Bygningsmessig medfører dette demontering av taksperrer og senking av møne, mens merkostnader vil beløpe seg til rundt en halv million. Konsekvensen blir også at det må reforhandles kontrakter med tre kjøpere - eventuelt annullering av kontrakter, da utførelsen i tredje etasje ikke blir som avtalt.

Vesentlige mangler?

Bjørn Rønning hevder i sitt brev til Orkdal kommune at saksframlegget til dagens møte mangler vesentlig dokumentasjon.

Bogner kåpe Bogner kåpe Kort MAIA Kort Kort MAIA MAIA Kort Bogner MAIA kåpe Bogner kåpe

Dine data, ditt valg

Vi beskytter dine data og bruker den for å tilpasse tjenester, annonser og abonnement. Du kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.

RELAX RELAX Schiesser amp; MIX Pyjamasbukse MIX amp; Schiesser BdqOY8