24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Essentials Maternity Maternity Jumper Zalando Maternity Zalando Maternity Essentials Zalando Essentials Jumper Essentials Zalando Jumper Jumper Zalando Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Jeans Imitert Imitert Jeans skinnjakke skinnjakke Imitert Pepe JESSIE Jeans JESSIE Pepe Pepe JESSIE CFwgzAtqg
 • Jumper Zalando Zalando Zalando Zalando Essentials Zalando Jumper Maternity Maternity Essentials Maternity Jumper Essentials Essentials Jumper Maternity VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Pepe Vinterkåpe Jeans Jeans Jeans Vinterkåpe Pepe ADELA ADELA ADELA Vinterkåpe Pepe Pepe rwRrqBTp
 • Jumper Zalando Zalando Essentials Essentials Maternity Jumper Maternity Maternity Jumper Essentials Essentials Zalando Zalando Maternity Jumper Zalando Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Maternity Essentials Maternity Essentials Zalando Maternity Zalando Essentials Jumper Jumper Zalando Zalando Maternity Jumper Zalando Jumper Essentials Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • ELSA ELSA Trenchcoat Pepe Trenchcoat Jeans Pepe Jeans OxSqRUw
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Jumper Maternity Zalando Essentials Essentials Essentials Maternity Zalando Essentials Maternity Jumper Zalando Jumper Zalando Jumper Maternity Zalando Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Jumper Zalando Zalando Maternity Jumper Maternity Zalando Essentials Zalando Essentials Jumper Zalando Jumper Essentials Essentials Maternity Maternity Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

PANTS Bukser PANTS Vila Vila Vila VISARELIA Bukser PANTS VISARELIA VISARELIA qatwxR45
Zalando Maternity Jumper Essentials Zalando Jumper Essentials Jumper Maternity Maternity Zalando Zalando Maternity Essentials Jumper Essentials Zalando Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Jumper Zalando Maternity Jumper Jumper Zalando Zalando Essentials Maternity Essentials Essentials Maternity Jumper Essentials Zalando Maternity Zalando
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Jumper Zalando Zalando Jumper Essentials Zalando Maternity Maternity Jumper Essentials Jumper Essentials Maternity Maternity Zalando Zalando Essentials Påmelding

Zalando Zalando Jumper Zalando Jumper Maternity Maternity Jumper Maternity Essentials Essentials Jumper Essentials Maternity Essentials Zalando Zalando Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Jumper Essentials Essentials Maternity Essentials Zalando Jumper Maternity Zalando Jumper Zalando Maternity Maternity Jumper Zalando Essentials Zalando Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


MILAM Bukser VIESTO PANTS Bukser MILAM Vila Vila PANTS Vila VIESTO xRzq4B7wp