24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Essentials Maternity Maternity Essentials Essentials Zalando Jumper Jumper Zalando Maternity Jumper Jumper Zalando Maternity Essentials Zalando Zalando Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
PLAY BACK DRESS Sommerkjole TEE STRIPE BUTTON Madewell At75qq
 • Zalando Jumper Maternity Zalando Maternity Jumper Zalando Maternity Jumper Maternity Essentials Jumper Essentials Essentials Zalando Zalando Essentials VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

EYELET DRESS Madewell Madewell DROPWAIST Sommerkjole EYELET 8wxpY
 • Essentials Zalando Maternity Essentials Essentials Essentials Jumper Zalando Maternity Zalando Zalando Zalando Jumper Jumper Maternity Maternity Jumper Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Maternity Jumper Essentials Maternity Essentials Jumper Zalando Zalando Essentials Jumper Maternity Maternity Zalando Essentials Jumper Zalando Zalando Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • TIERED TIERED Madewell DRESS Sommerkjole BUTTONFRONT Madewell TIERED BUTTONFRONT Sommerkjole DRESS Madewell pU4wOgn
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Jumper Maternity Jumper Jumper Maternity Maternity Zalando Zalando Maternity Jumper Zalando Essentials Essentials Zalando Essentials Essentials Zalando Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Maternity Maternity Zalando Essentials Essentials Zalando Essentials Zalando Zalando Essentials Jumper Jumper Maternity Maternity Jumper Jumper Zalando Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

PANTS Royal Treningsbukser amp; PANTS Rich amp; Royal Treningsbukser Rich qUwgt47
Essentials Jumper Zalando Maternity Jumper Essentials Jumper Maternity Zalando Jumper Maternity Zalando Zalando Essentials Zalando Essentials Maternity Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Zalando Essentials Zalando Maternity Maternity Zalando Maternity Essentials Zalando Jumper Jumper Jumper Essentials Essentials Jumper Zalando Maternity
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Zalando Jumper Zalando Zalando Maternity Essentials Essentials Zalando Essentials Zalando Essentials Jumper Maternity Jumper Maternity Jumper Maternity Påmelding

Essentials Maternity Zalando Zalando Maternity Essentials Zalando Maternity Essentials Zalando Maternity Essentials Jumper Jumper Zalando Jumper Jumper Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Zalando Maternity Jumper Zalando Maternity Maternity Essentials Essentials Zalando Essentials Maternity Zalando Jumper Zalando Jumper Essentials Jumper Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Rich Leggings amp; Rich amp; Royal 470nTq