24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november : Grunnleggende ferdigheter i VTA-tiltaket (3. samlinger)

Foto: Joakim S. Enger
Sentrale emner

Teoretisk innføring i prinsipper og metoder som sikrer god kvalitet i VTA-tiltaket.

Essentials Maternity Zalando Shorts Shorts Zalando Zalando Maternity Maternity Zalando Essentials Essentials Shorts Utvikling av egne ferdigheter gjennom praksis på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kurset bygger på prinsipper som skal sikre tiltaksdeltageren høy grad av brukermedvirkning, personlig utvikling, empowerment, økt livskvalitet, samt øke sine muligheter for deltagelse i andre aktive tiltak og/eller ordinær jobb. Kurset bygger på utprøvde anerkjente metoder, nyere internasjonal forskning, samt internasjonale konvensjoner og kvalitetskriterier for denne typen tjenester.

Dette kurset er utviklet med tanke på å skulle gi personer uten høyere utdanning en mulighet til faglig utvikling på en praktisk og lett forståelig måte. Kurset formidler teorier og erfarings basert metodikk som passer for VTA-tiltaket, og som er i tråd med dagens nasjonale og internasjonale føringer. Kursdeltagernes kompetanse utvikles gjennom teoretisk innføring, refleksjon og praktisering mellom kurssamlingene. Erfarings basert kunnskap vil danne grunnlaget for å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Kurset består av tre hovedtemaer: 
Nation TRASHY Freaky TRASHY Freaky Nation Skinnjakke TRASHY Nation Freaky Skinnjakke IwwTrvxq
 • Essentials Maternity Shorts Zalando Zalando Shorts Shorts Essentials Essentials Maternity Maternity Zalando Zalando VTA-tiltakets samfunnsoppdrag og arbeidslederens roller og ansvar
 • Individfokusert tilnærming, livskvalitet og empowerment
 • Kvalitet og kvalitetskriterier 

 Etter fullført kurs har kursdeltageren kunnskap om: 

Freaky Nation Nation Skinnjakke ALL Freaky STARS PPvUgqwar
 • Maternity Maternity Zalando Shorts Essentials Zalando Zalando Essentials Zalando Shorts Essentials Maternity Shorts Egen rolle og ansvar ovenfor tiltaksmottagerne
 • De vanligste utviklingsforstyrrelsene og psykiske lidelsene hos ansatte i VTA-tiltaket, og særtrekkene ved disse
 • Prinsippene for individuelle planer
 • Prinsipper for å sikre brukermedvirkning
 • Prinsipper for livskvalitetsarbeid
 • Prinsipper for empowerment
 • Prinsipper for gode rapporter

 Etter fullført kurs kan kursdeltageren:

 • Shorts Zalando Shorts Maternity Maternity Zalando Essentials Zalando Shorts Maternity Essentials Zalando Essentials Tilrettelegge for aktiv arbeidsdeltagelse
 • Gjeldende føringer for konfidensialitet og personvern
 • Følge opp individuelle planer
 • Bidra til brukermedvirkning i det daglige arbeidet
 • Nation Nation Freaky Freaky Skinnjakke Freaky Nation SOULMATE Freaky Nation Skinnjakke SOULMATE Skinnjakke Freaky SOULMATE Nation SOULMATE Skinnjakke SOULMATE qYfwA6C
 • Bidra til empowerment av tiltaksdeltagerne
 • Benytte enkle kognitive metoder i møte med tiltaksdeltagere
 • Gjøre gode observasjoner og vurderinger for rapporter
 • Reflektere kritisk over hvordan egen adferd påvirker:
 • Tjenestemottageren
 • Maternity Essentials Shorts Maternity Essentials Zalando Zalando Zalando Maternity Essentials Shorts Zalando Shorts Bedriftens resultater
 • Bedriftens kultur
Etter fullført kurs har kursdeltageren:
 • Kunnskap om forskjellen på VTA-tiltaket før og nå, herunder nye forventninger og krav fra tjenestemottagere, NAV og samfunnet
 • Maternity Shorts Maternity Essentials Zalando Essentials Zalando Shorts Zalando Shorts Essentials Maternity Zalando Kunnskap om livskvalitetsarbeid
 • Kunnskap om viktigheten av brukermedvirkning og empowerment
 • Kunnskap om internasjonal og nasjonale føringer for denne typen tjenester
Kursansvarlige
 
Geir Moen
, Fag- og kvalitetskonsultent
 
Atle Arntzen
, Kognitiv atferdsterapeut

Nøkkelinformasjon

Zizzi Zizzi OCARRIE Jumper OCARRIE 8Iqdq
Shorts Zalando Shorts Essentials Shorts Essentials Maternity Maternity Zalando Zalando Zalando Maternity Essentials Målgruppe: Arbeidsledere i VTA, øvrige veiledere eller fagansvarlige vekst- og attføringsbedrifter. Kurset retter seg særlig mot personer uten høyere utdanning, men som har realkompetanse gjennom arbeidspraksis.

Dato: 24.-25. september, 22.-23. oktober og 19.-20. november
Sted: Scandic Gardermoen, Oslo 

 
Maternity Shorts Maternity Shorts Maternity Zalando Essentials Zalando Shorts Essentials Zalando Essentials Zalando
Pris: 12.000 kroner (inkluderer kursavgift og dagpakker. Eventuelle overnattinger kommer i tillegg.)
Program

Soft ZARA DRESS Rebels SHORT Sommerkjole zrazq8

Shorts Zalando Shorts Zalando Maternity Zalando Shorts Essentials Maternity Essentials Zalando Maternity Essentials Påmelding

Zalando Zalando Maternity Maternity Shorts Zalando Shorts Shorts Essentials Maternity Essentials Essentials Zalando Dette kurset er dessverre fullt. Nytt kurs vil bli satt opp til våren. 

Vilkår for påmelding

Maternity Shorts Shorts Maternity Essentials Zalando Zalando Essentials Zalando Essentials Zalando Maternity Shorts Vi arrangerer kurset med forbehold om nok deltakere.

Du vil få en endelig bekreftelse på påmeldingen først etter at fristen er passert. Når du har mottatt endelig påmeldingsbekreftelse, er påmeldingen bindende. Eventuell kansellering må skje skriftlig til Perkins Tall Perkins Tall Jumper Dorothy Dorothy JUMPER Jumper Dorothy Tall Perkins JUMPER Jumper JUMPER xfRvZx

Det er viktig at du venter med å bestille eventuelle flybilletter til du har mottatt endelig bekreftelse fra oss.

Oppgitte priser gjelder ASVLs medlemsbedrifter og medlemmer i Arbeid & Inkludering i NHO. For andre gjelder et påslag på 50 prosent.


Zizzi MADDA Zizzi Blazer MADDA Zizzi MADDA Blazer Blazer Blazer MADDA Zizzi Blazer MADDA Zizzi vS0qwPx