kjole Fotsid TEMPER Fotsid TEMPER Religion Religion Fotsid TEMPER kjole Religion kjole
Overmateriale: 100% polyester Fôr: 100% viskose
Religion kjole kjole Religion Fotsid TEMPER Religion Fotsid kjole TEMPER TEMPER Fotsid y0wc1S5qWA Religion kjole kjole Religion Fotsid TEMPER Religion Fotsid kjole TEMPER TEMPER Fotsid y0wc1S5qWA Religion kjole kjole Religion Fotsid TEMPER Religion Fotsid kjole TEMPER TEMPER Fotsid y0wc1S5qWA Religion kjole kjole Religion Fotsid TEMPER Religion Fotsid kjole TEMPER TEMPER Fotsid y0wc1S5qWA Religion kjole kjole Religion Fotsid TEMPER Religion Fotsid kjole TEMPER TEMPER Fotsid y0wc1S5qWA Religion kjole kjole Religion Fotsid TEMPER Religion Fotsid kjole TEMPER TEMPER Fotsid y0wc1S5qWA

Religion kjole kjole Religion Fotsid TEMPER Religion Fotsid kjole TEMPER TEMPER Fotsid y0wc1S5qWA

Daglig leder Bjørn Rønning hevder rådmannens løsning med senking av taket er totalt uakseptabel.
Fotsid Religion Fotsid Religion TEMPER Religion TEMPER TEMPER kjole Fotsid kjole kjole

kjole TEMPER kjole Fotsid TEMPER Religion TEMPER kjole Fotsid Religion Fotsid Religion Bjørn Rønning skisserer nå alternative forslag til vedtak i Hov Gård-saken for politikerne. 

Nyheter

I et hastebrev som ble levert Orkdal kommune i går, for at det skal kunne legges fram for politikerne i dag, påpeker Bjørn Rønning at konsekvensen av å senke taket og en uendret takvinkel vil føre til at tredje etasje på Hov Gård blir som en loftsetasje, med bortfall av tre leiligheter.

- Det vil være helt ødeleggende for prosjektet, skriver han i brevet.

Det vil som følge gi tapt inntekt på 7,75 millioner kroner, og risiko for erstatningskrav fra kjøperne av leilighetene.

«Rønnings innstilling»

Bjørn Rønning skisserer i stedet et primær- og et sekundærvedtak for politikerne. Det inneholder i korte trekk følgende:

Primærvedtak: Videreføring/utførelse av eksisterende bygg. Bygning over terrengnivå som godkjent med 30-40 centimeter avvik. Bygningsmessig vil ikke dette få konsekvenser. Økonomisk vil dette alternativet gi en merkostnad på om lag 450 000 kroner og seks ukers forsinkelse. For kjøperne vil heller ikke dette alternativet få konsekvenser.

Sekundærvedtak: Mønehøyde senkes med 75 centimeter til 11,3 meter, i tråd med den gamle låvebygningen. Takvinkel endres til 32,4 grader, og vil ifølge Rønnings skisse ikke bryte med proporsjonene i gårdsanlegget. Bygningsmessig medfører dette demontering av taksperrer og senking av møne, mens merkostnader vil beløpe seg til rundt en halv million. Konsekvensen blir også at det må reforhandles kontrakter med tre kjøpere - eventuelt annullering av kontrakter, da utførelsen i tredje etasje ikke blir som avtalt.

Vesentlige mangler?

Bjørn Rønning hevder i sitt brev til Orkdal kommune at saksframlegget til dagens møte mangler vesentlig dokumentasjon.

Religion kjole Religion TEMPER TEMPER Fotsid TEMPER kjole kjole Religion Fotsid Fotsid

Dine data, ditt valg

Vi beskytter dine data og bruker den for å tilpasse tjenester, annonser og abonnement. Du kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.

MOA LONG langermet Wood SLEEVE Wood Topper fwqx5YWn