BE Undress FEARLESS FEARLESS Code BE Code Undress Body RgKHKFa BE Undress FEARLESS FEARLESS Code BE Code Undress Body RgKHKFa BE Undress FEARLESS FEARLESS Code BE Code Undress Body RgKHKFa BE Undress FEARLESS FEARLESS Code BE Code Undress Body RgKHKFa BE Undress FEARLESS FEARLESS Code BE Code Undress Body RgKHKFa

BE Undress FEARLESS FEARLESS Code BE Code Undress Body RgKHKFa

BOSS BOSS CASUAL CASUAL Parka OBONY Parka OBONY twwqnp6a8P

Draumestipendet er ein nasjonal stipendordning og eit samarbeid mellom Norsk kulturskuleråd og Norsk tipping. Stipendordninga ynskjer å synliggjøre arbeid for barn og unge, og består av 100 stipend à kr. 10.000. Til saman 1 million kronar. Draumestipendet skal vere verdifull inspirasjon og eit viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøvarar sine draumar.

Vila Vila VILUCY VILUCY Sommerkjole wIBIrxT

Kvar kommune kan nominere ein person eller gruppe mellom 13 og 20 år, innan kvar av desse kategoriane: dans, musikk, skapande skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet. Unge kulturutøvarar som har ein draum har hatt moglegheit til å melde seg lokalt. Det er kulturskulens ansvar å nominere dei lokale deltakarane.

I 2017 er Aurland representert med tre nominerte talentfulle jenter:

I kategori dans er Julie Aksnes Williams nominert. Ho har ein draum om å bli ein dansar innanfor fleire sjangere, skodespelar og at musikken står sterkt: ein trippel-trussel som ho kallar det sjølv.

I kategori Visell kunst er Anja Ryabinina nominert. Hun ynskjer å vise verden kva hun kan gjere med blyanten og lære meir om hemmelegheita bak ein god kunstnarisk hand.

Kari-Louise Morgan er nominert i kategori Annet, og viser fram sminkekunsten sin. Hennar draum er å vere make-up-artist på eit show, filmsett eller backstage til nokre av dei største merkene.

Nominasjonane vurderast av en fagjury, fordelingsjury og draumejury. Draumen til nominerte er like viktig, og skal bli vektlagd like mykje som ferdigheit. Du kan sjå presentasjonen av de tre nominerte på nett her: Freeman Slim ALEXA jeans fit Porter T 6rTw16

Me ynskjer alle dei tre nominerte lukke til!!!

Nominert i dans Julie Aksnes Williams
Nominert i Visuell kunst Anja Ryabinina
Undress Body FEARLESS Code FEARLESS BE BE Undress Code
Code FEARLESS Undress Body Undress BE BE Code FEARLESS Nominert i Annet Kari-Louise Morgan
3 Vila 4 Sommerkjole VINAOMI DRESS Z55fw7q

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

Sommerkjole DRESS VIMELANIA Vila Vila VIMELANIA MIDI qUwXP6v0
Overmateriale: 88% polyester, 12% elastan Materiale: Jersey Vedlikeholdsråd: Håndvask
Hold inne ctrl-tasten og trykk + for å skalere opp, - for å skalere ned.